Rola fenomenologii w nauczaniu neurologii

Matthew Menken – Demystifying neurology BMJ 2002;324:1469.
Artykuł redakcyjny BMJ poświęcony jest neurologii. Pomimo, iż choroby neurologiczne i psychiatryczne są przyczyną zgonów tylko w 1,4% przypadków, to ludzie z zaburzeniami neurologicznymi lub psychiatrycznymi średnio aż 28% lat życia zmagają się z chorobą. Gdy oceniono w Wielkiej Brytanii wiedzę studentów medycyny i lekarzy ogólnych z zakresu neurologii, okazało się, że w porównaniu do chorób innych narządów i układów, wiedza na temat schorzeń neurologicznych była najbardziej powierzchowna. Należy zatem zintensyfikować program nauczania w tym zakresie.

Już 50 lat temu Morris Bender zauważył, że wiedzę z zakresu neurologii należy budować przy pomocy seminariów fenomenologicznych, poczynając od objawów klinicznych choroby na wytłumaczeniu patomechanizmu kończąc. Fenomenologia jest odmiennym podejściem do problemu neurologicznego, które zaczyna się od perspektywy widzenia schorzenia przez pacjenta a dopiero potem przenosi się na ocenę choroby z perspektywy lekarza i jego wiedzy. To intuicyjne postrzeganie objawów początkowo bez uciekania się do teorii naukowych lub zdobytej wiedzy. Metoda a priori stosowana w fenomenologii stanowi radykalne odejście od metod edukacyjnych dwudziestego wieku. Autor wyraża nadzieję, że znajdzie się wystarczająca ilość funduszy na utworzenie i podtrzymanie grupy ekspertów do prowadzenia seminariów fenomenologicznych.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-06-22

 

0 replies on “Rola fenomenologii w nauczaniu neurologii”