Programy edukacyjne ograniczają stosowanie antybiotyków u dzieci

Joseph F. Perz i wsp – Changes in antibiotic prescribing for children after a community-wide campaign JAMA 2002;287:3103
Coraz powszechniejsza oporność na antybiotyki jest główną przeszkodą w skutecznym leczeniu zakażeń bakteryjnych. U podłoża oporności na antybiotyki leży stosowanie tych leków pomimo braku wskazań, często pod wpływem presji ze strony pacjentów nalegających na bardziej agresywne leczenie. Opisywane zjawiska stały się punktem wyjścia do opracowania standardów antybiotykoterapii oraz programów edukacyjnych skierowanych zarówno do lekarzy jak i ich pacjentów.

Z uwagi na dużą częstość stosowania leków przeciwbakteryjnych, grupą szczególnie wysokiego ryzyka antybiotykooporności są dzieci. W amerykańskim hrabstwie Knox oporność na inwazyjne szczepy S. pneumoniae stwierdzano u ponad 50% pacjentów pediatrycznych. Chcąc ograniczyć podawanie antybiotyków u dzieci, w hrabstwie przeprowadzono roczny program edukacyjny skierowany głównie do lekarzy pierwszego kontaktu i rodziców, ale dzięki znacznemu udziałowi mediów, również do populacji ogólnej.

Grupę kontrolną stanowili mieszkańcy 3 innych hrabstw, których nie objęto programem. W ciągu roku, stosowanie antybiotyków zmniejszyło się o 19% w grupie badanej i o 8% w grupie kontrolnej. Prowadzony program edukacyjny był więc bezpośrednio odpowiedzialny za 11% spadek częstości stosowania antybiotyków. Skuteczność programu była szczególnie duża w przypadku dzieci w wieku od 1 do 5 lat i większa u dzieci rasy czarnej (18%) niż białej (8%). Wyniki wskazują na skuteczność populacyjnych programów edukacyjnych w ograniczaniu liczby recept na antybiotyki u dzieci.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-06-19

0 replies on “Programy edukacyjne ograniczają stosowanie antybiotyków u dzieci”