Częstość stosowania antybiotyków u dzieci i młodzieży w USA zmniejsza się

Linda F. McCraig, Richard E. Besser, James M. Hughes – Trends in antimicrobial prescribing rates for children and adolescents JAMA 2002;287:3096
W latach 1980 -1992 częstość stosowania antybiotyków u amerykańskich dzieci zwiększyła się o 48%. W następstwie doszło do wzrostu oporności drobnoustrojów, w tym głównego patogenu dróg oddechowych – S. pneumoniae, na leki przeciwbakteryjne.

W latach 90-tych przeprowadzono wiele programów edukacyjnych, propagujących właściwe zasady antybiotykoterapii. Artykuł McCraig, Bessera i Hughesa jest podsumowaniem wyników badania National Ambulatory Medical Care Survey (NAMCS), oceniającego trendy w stosowaniu antybiotyków u amerykańskich dzieci i młodzieży poniżej 15 roku życia, leczonych ambulatoryjnie w latach 1989-2000.

Badanie NAMCS jest, jak dotąd, najdokładniejszym odzwierciedleniem ogólnokrajowych zmian w stosowaniu antybiotyków w tak długim okresie obserwacji. Badacze stwierdzili spadek całkowitej liczby wypisywanych recept na antybiotyki (wskaźnik populacyjny) z 838 na 1000 obserwowanych osób na rok (w latach 1989-1990) do 503 na 1000 obserwowanych osób na rok, w latach 1999-2000 (p dla spadku < 0.001). W latach 1989-1990 antybiotyki zlecano u 330 na 1000 dzieci i młodzieży zgłaszających się na konsultacje lekarską, a w latach 1999-2000 już tylko u 234 na 1000 dzieci (p dla spadku < 0.001) (wskaźnik oparty na konsultacjach lekarskich).

W podanalizie, którą objęto 5 najczęstszych infekcji dróg oddechowych, całkowita liczba recept na antybiotyki spadła z 674 do 379/1000 osób, a liczba konsultacji zakończonych podaniem antybiotyku z 715 do 613/1000 (w obu przypadkach p dla spadku < 0.001). Wyniki analizy wskazują pośrednio na skuteczność programów edukacyjnych propagujących właściwe zasady antybiotykoterapii.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-06-19

0 replies on “Częstość stosowania antybiotyków u dzieci i młodzieży w USA zmniejsza się”