Aktywność fizyczna zmniejsza śmiertelność w cukrzycy typu 2

G.D. Batty i wsp – Physical activity and cause-specific mortality in men with Type 2 diabetes/impaired glucose tolerance: evidence from the Whitehall study Diabet. Med. 2002;19:580
Wyniki wcześniejszych badań wskazują, że u osób z cukrzycą lub nietolerancją glukozy aktywność fizyczna sprzyja normalizacji czynników ryzyka choroby wieńcowej, to jest: masy ciała, dystrybucji tkanki tłuszczowej, ciśnienia tętniczego, poziomu lipidów we krwi i wydolności krążeniowo-oddechowej. Praca Batty i wsp. jest pierwszą analizą bezpośredniej zależności pomiędzy aktywnością fizyczną a śmiertelnością w tej populacji chorych.

Autorzy wykorzystali dane z prospektywnego badania obserwacyjnego na grupie 6408 mężczyzn, w tym 352 z cukrzycą lub nietolerancją glukozy. Aktywność fizyczną oceniano za pomocą kwestionariusza zawierającego pytania o szybkość chodu w porównaniu do rówieśników oraz uprawiane sporty.

W okresie 25 lat obserwacji zmarło 2550 osób z prawidłową glikemią oraz 215 chorych z cukrzycą/nietolerancją glukozy. W obu grupach stwierdzono znamienną, odwrotną korelację pomiędzy obu indeksami aktywności fizycznej a śmiertelnością, zarówno całkowitą jak i sercowo-naczyniową. Wpływ aktywności fizycznej na śmiertelność nie zależał od współistniejących czynników.

Korelacja pomiędzy poziomem aktywności fizycznej a śmiertelnością z powodu choroby wieńcowej była silniejsza u osób z cukrzycą/nietolerancją glukozy niż u osób z prawidłową glikemią, przy czym odnosiło się to do obu ocenianych parametrów: szybkości chodu oraz aktywności fizycznej w czasie wolnym (odpowiednio p=0.05 i p=0.02).

Wyniki badania sugerują, że u osób z cukrzycą i nietolerancją glukozy aktywność fizyczna wywiera korzystny wpływ na ryzyko choroby wieńcowej i jej powikłań w większym nawet stopniu niż u osób bez cukrzycy.

Opracowane na podstawie: Diabetic Medicine / 2002-07-17

0 replies on “Aktywność fizyczna zmniejsza śmiertelność w cukrzycy typu 2”