Postępy w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – komentarz do badania Heart Protection Study

Salim Yusuf – Two decades of progress in preventing vascular disease Lancet 2002;360:2
Artykuł jest komentarzem Salima Yusufa do wyników Heart Protection Study, opublikowanych w tym samym numerze czasopisma Lancet. Yusuf zwraca uwagę, że jeszcze w połowie lat 50-tych ubiegłego wieku uważano, że incydentom naczyniowym, takim jak zawał serca czy udar, nie daje się zapobiec. Pogląd taki utrzymywał się do początku lat 80-tych. W ciągu ostatnich 20 lat przeprowadzono badania dowodzące skuteczności stosowanych profilaktycznie beta-blokerów, leków przeciwpłytkowych, inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę oraz leków obniżających poziom lipidów.

Zdaniem autora komentarza wyniki HPS stanowią kumulację prowadzonych od wielu lat badań doświadczalnych, epidemiologicznych i randomizowanych. Zmniejszenie poziomu cholesterolu LDL powodowało 25% redukcję względnego ryzyka incydentów naczyniowych, a liczba ta jest prawdopodobnie zaniżona, ponieważ znacząca część chorych z grupy placebo otrzymywała statyny. Na uwagę zasługuje bardzo rzadkie występowanie miopatii i zaburzeń czynności wątroby (należy jednak pamiętać, że dawki simwastatyny powyżej 40 mg nie muszą być równie bezpieczne), co może pozwolić na ograniczenie kontrolnych oznaczeń enzymów wątrobowych i mięśniowych oraz na zmniejszenie kosztów terapii.

Redukcja kosztów ma ogromne znaczenie, ponieważ 80% przypadków chorób układu sercowo-naczyniowego występuje w krajach rozwijających się. Ich leczenie musi więc być tanie, dostępne i proste.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-07-06

 

0 replies on “Postępy w prewencji chorób układu sercowo-naczyniowego – komentarz do badania Heart Protection Study”