Wyniki Heart Protection Study

Heart Protection Study Group – MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatine in 20536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial Lancet 2002;360:7

W najnowszym numerze czasopisma Lancet przedstawiono wyniki Heart Protection Study (HPS) – najnowszej próby z zastosowaniem statyn. UK Medical Research Council i British Heart Foundation zaplanowały badanie w celu określenia wpływu simwastatyny i witamin na występowanie zgonów i poważnych zachorowań u osób z grupy podwyższonego ryzyka choroby wieńcowej (niezależnie od poziomu lipidów w surowicy krwi).

Porównywano działanie simwastatyny 40 mg w połączeniu z witaminami, samej simwastatyny i odpowiednich placebo. Analizowano cztery grupy chorych otrzymujące: (1) simwastatynę 40 mg i placebo witamin; (2) simwastatynę z witaminą E, witaminą C i beta-karotenem; (3) placebo simwastatyny i witaminy oraz (4) placebo simwastatyny i placebo witamin.

W HPS wzięło udział 20536 osób w wieku od 40 do 80 lat, z grupy wysokiego ryzyka choroby wieńcowej – z wywiadem przebytego zawału serca, innej choroby serca, uogólnioną miażdżycą, podwyższonymi wartościami ciśnienia lub z cukrzycą. Trzydzieści cztery procent chorych miało poziom cholesterolu LDL <3 mmol/L, 20% od 3.0 do 3.4 mmol/L, a 46% poziom cholesterolu LDL >3.4 mmol/L.

Witaminy antyoksydacyjne nie wykazały działania istotnego klinicznie. Leczenie simwastatyną spowodowało istotne – 12% obniżenie śmiertelności (P<0.001). Co bardzo istotne, wielkość korzyści, osiągniętych w trakcie 5-cio letniej terapii statynami, zależała w większym stopniu od rozmiarów całkowitego zagrożenia poszczególnych osób niż od poziomu cholesterolu LDL.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-07-06

 

0 replies on “Wyniki Heart Protection Study”