Wpływ alkoholu na proces miażdżycowy u pacjentów z cukrzycą

Ichiro Wakabayashi, Rie Kobaba-Wakabayashi i Hiroshi Masuda – Relation of drinking alkohol to atherosclerotic risk in type 2 diabetes Diabetes Care 2002;25:1223

Choroby układu krążenia są istotnym powikłaniem cukrzycy i główną przyczyną zgonów w tej grupie pacjentów. W ogólnej populacji udowodniono, że umiarkowane ilości alkoholu zmniejszają ryzyko chorób o podłożu miażdżycowym, w szczególności choroby niedokrwiennej serca. Nie wiadomo, w jaki sposób alkohol wpływa na proces miażdżycowy u cukrzyków.

Autorzy pracy ocenili konsumpcję alkoholu u 194 osób z cukrzycą typu II. Wyodrębnili trzy grupy: niepijących, pijących niewielkie (<210g etanolu/tydzień) i znaczne ilości alkoholu (>210g). Do oceny zaawansowania miażdżycy posłużyła szybkość fali tętna aortalnego (pulse wave velocity-PWV). U chorych mierzono także ciśnienie tętnicze, masę ciała, zbadano lipidogram, stężenie kwasu moczowego, fibrynogenu, glikozylowanej hemoglobiny (HbA1c).

Szybkość fali tętna była istotnie niższa u pijących niewielkie ilości alkoholu niż u niepijących i pijących dużo. Konsumpcja dużych ilości alkoholu wiązała się z wyższym ciśnieniem, wyższym poziomem cholesterolu HDL i trójglicerydów. Grupa osób niepijących i pijących niewielkie ilości nie różniła się pod względem powyższych parametrów. Średnie wartości masy ciała, HbA1c, kwasu moczowego i fibrynogenu były podobne w grupach wyodrębnionych na podstawie ilości wypijanego alkoholu.

Wyniki zdają się potwierdzać, że niewielkie ilości alkoholu zapobiegają progresji miażdżycy u osób z cukrzycą. Korzystne działanie alkoholu tłumaczy się zazwyczaj wpływem na lipidogram i układ krzepnięcia, jednak badanie sugeruje inny mechanizm ochronnego działania alkoholu u chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-06-15

 

0 replies on “Wpływ alkoholu na proces miażdżycowy u pacjentów z cukrzycą”