Czy rodzaj spożywanego alkoholu ma znaczenie?-komentarz

Eric B. Rimm i Meir J. Stamper – Wine, beer, and spirits – Are they really horses of a different color? Circulation 2002;105:2806
Autor skomentował wyniki meta-analizy oceniającej wpływ wina i piwa na ryzyko sercowo-naczyniowe. Umiarkowana konsumpcja obu napojów istotnie zmniejszała to ryzyko, chociaż picie wina wydawało się przynosić większe korzyści niż picie piwa (redukcja ryzyka [RR] 32% vs 22%).

Pomimo braku randomizowanych badań klinicznych, istnieją przekonujące dowody na to, że osoby pijące 1-2 drinki dziennie rzadziej chorują na chorobę niedokrwienną serca, cukrzycę, prawdopodobnie także udar niedokrwienny mózgu. Konsumpcja umiarkowanych ilości alkoholu wiąże się z mniejszą śmiertelnością ogólną. Obecnie prowadzone badania epidemiologiczne koncentrują się na odpowiedzi na pytanie, czy redukcja ryzyka zależy od rodzaju spożywanego alkoholu.

Praca Di Castelnuovo i wsp. sugeruje, że wino przynosi większe korzyści w prewencji chorób układu krążenia. Inne badania nie potwierdzają jednak tych różnic. Autor uważa za mało prawdopodobne, aby jeden rodzaj alkoholu miał istotną przewagę nad innymi. Zawartość etanolu w piwie i winie jest podobna, ich wpływ na lipidy i układ krzepnięcia nie różni się istotnie.

Być może, opisane różnice wynikają z różnej dystrybucji czynników ryzyka u osób pijących piwo i wino. Wino łączy się zazwyczaj ze zdrowszym stylem życia co, być może, okazało się trudne do wychwycenia w meta-analizie. W badaniach uwzględniających dietę i status społeczny piwo i wino wiązały się z podobną redukcją ryzyka.

Według autora rozstrzygnięcie przyniosą badania uwzględniające inne czynniki ryzyka, z odpowiednio długim czasem obserwacji i oceną zaawansowania procesu miażdżycowego.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2002-06-18

0 replies on “Czy rodzaj spożywanego alkoholu ma znaczenie?-komentarz”