Stres i wypalenie u lekarzy w Wielkiej Brytanii

I. C. McManus, B. C. Winder i D. Gordon – The causal links between stress and burnout in longitudinal study of UK doctors Lancet 2002;359:2089
Stres i wypalenie zawodowe są istotnymi czynnikami wpływającymi na szeroko rozumiane zdrowie psychiczne pracowników służby zdrowia. Wiążą się z takimi zaburzeniami jak: depresja, zespoły lękowe i psychosomatyczne, wzmagają poczucie wyczerpania, znieczulenie na problemy pacjentow, przświadczenie o braku spełnienia zawodowego i spadek efektywności pracy.

Autorzy próbują ustalić zależność między stresem a wypaleniem zawodowym. Badanie przeprowadzono w latach 1997-2000 metodą kwestionariuszową, na reprezentatywnej próbie 331 lekarzy brytyjskich.

Otrzymane wyniki nie wskazują na istotne narastanie problemów związanych ze stresem i wypaleniem w objętym badaniem okresie.

Zdaniem autorów, stres i objawy wypalenia zawodowego działają na siebie wzajemnie na zasadzie dodatniego sprzężenia zwrotnego.Wysoki poziom emocjonalnego wyczerpania nasila stres, a wysoki poziom stresu zwiększa poczucie wyczerpania. Wysoki poziom zawodowych aspiracji nasila stres, podczas gdy postawa mniejszego zaangażowania i traktowanie kariery zawodowej wyłącznie jako sposobu realizacji osobistych potrzeb, nazywane przez autorów postawą cyniczną, redukują poziom stresu i jest przejawem adaptacji oraz mechanizmem obronnym osobowości.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2002-06-15

0 replies on “Stres i wypalenie u lekarzy w Wielkiej Brytanii”