Depresja a ryzyko choroby wieńcowej: meta-analiza

Reiner Rugulies – Depression as a predictor for coronary heart disease-a review and meta-analysis Am J Prev Med 2002:23;51
Uważa się, że depresja stanowi czynnik ryzyka choroby wieńcowej (CHD). Autorzy dokonali przeglądu badań w celu ilościowej oceny wpływu depresji na rozwój CHD u osób wyjściowo bez chorób sercowo-naczyniowych.

Na podstawie baz Medline oraz Psychinfo do analizy włączono 11 badań kohortowych dotyczących depresji i CHD. Całkowity iloraz szans (RR) rozwoju CHD łącznie dla depresji o nasileniu klinicznym i obniżonego nastroju wyniósł 1.64 (p<0.001). Kliniczna depresja była silniejszym czynnikiem rokowniczym CHD niż nastój depresyjny (odpowiednio RR= 2.69, p<0.001 i RR=1.49, p=0.02).

Autorzy stwierdzili, że objawy depresji wykazują związek z rozwojem choroby wieńcowej u wyjściowo zdrowych osób. Relacja ta jest silniejsza w przypadku klinicznie jawnej depresji, co może świadczyć o liniowym charakterze zależności.

Opracowane na podstawie: American Journal of Preventive Medicine / 2002-06-04

 

0 replies on “Depresja a ryzyko choroby wieńcowej: meta-analiza”