Czy alkohol zmniejsza ryzyko chorób krążenia?

Augusto Di Castelnuovo i wsp – Meta-analysis of wine and beer consumption in relation to vascular risk Circulation 2002;105:2836
W wielu badaniach populacyjnych obserwowano odwrotną zależność pomiędzy konsumpcją alkoholu a ryzykiem sercowo-naczyniowym. Wydaje się, że osoby pijące małe i umiarkowane ilości alkoholu rzadziej chorują na chorobę niedokrwienną serca (IHD) niż osoby niepijące lub pijące dużo.

Nie wiadomo, czy wszystkie napoje alkoholowe w równym stopniu zmniejszają ryzyko chorób układu krążenia, np.: mniejsza od oczekiwanej śmiertelność z powodu IHD we Francji spowodowana jest, zdaniem niektórych, dużym spożyciem wina. Wyjaśnienie tej kwestii mogłyby przynieść prospektywne randomizowane badania, które jednak trudno przeprowadzić ze względów etycznych.

Przeprowadzona przez autorów meta-analiza miała pomóc w odpowiedzi na pytanie, czy alkohol ma znaczenie w prewencji chorób układu krążenia. Analiza wyników 13 badań, w których brało udział łącznie 209 418 osób, wykazała, że ryzyko sercowo-naczyniowe jest znacznie mniejsze u osób pijących wino (RR 0.68, 95% CI, 0.59-0.77), przy czym wykres zależności pomiędzy ilością wypijanego wina a tym ryzykiem, wydaje się mieć kształt litery J. Odwrotna korelacja pomiędzy tymi dwoma czynnikami (spadek ryzyka przy zwiększeniu ilości wypijanego alkoholu) była znamienna statystycznie dla spożycia wina  nie przekraczającego 150 ml dziennie. Meta-analiza 15 badań (208 036 osób) ujawniła nieco mniejszą redukcję ryzyka związaną z piciem piwa (RR 0.78, 95% CI, 0.70-0.86).

Powyższe wyniki potwierdzają postulowany korzystny wpływ umiarkowanych ilości alkoholu, szczególnie wina, na zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2002-06-18

0 replies on “Czy alkohol zmniejsza ryzyko chorób krążenia?”