Charakterystyka pacjentów ze skutecznie kontrolowanym nadciśnieniem

Jiang He i wsp. – Factors associated with hypertension control in general population of the United States Arch Intern Med 2002;162;1051
Nadciśnienie tętnicze jest najczęstszym i najważniejszym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia. Występuje ono u 50 milionów mieszkańców USA, a roczny koszt ich leczenia wynosi 26 miliardów dolarów.

W badaniach klinicznych wykazano, że skuteczna kontrola nadciśnienia zmniejsza częstość chorób układu krążenia i ogranicza związaną z nimi śmiertelność. Pomimo coraz szerszego spektrum leków hipotensyjnych, skutecznie leczonych jest w USA zaledwie 19% mężczyzn i 28% kobiet, to znaczy ich ciśnienie tętnicze nie przekracza 140/90 mm Hg.

W celu analizy czynników sprzyjających właściwej kontroli nadciśnienia autorzy wykorzystali dane z badania NHASES III (Third National Health and Nutrition Examination Survey), którego uczestnicy stanowili reprezentatywną próbę populacji USA.

Płeć męska, wiek > 75 lat oraz pochodzenie latynoskie wiązały się z gorszą kontrolą nadciśnienia. Z kolei zamężne/żonaci, osoby posiadające prywatne ubezpieczenie, znajdujące się pod opieką jednego lekarza miały większe szanse na skuteczne leczenie. Innym czynnikiem sprzyjającym właściwej kontroli ciśnienia był pomiar jego wartości w ciągu ostatniego roku oraz podjęta przez pacjenta próba modyfikacji stylu życia.

Badanie potwierdziło niskie wskaźniki skutecznej kontroli nadciśnienia, które w zależności od grupy etnicznej wahały się w przedziale 19 – 13% u mężczyzn i 29-18% u kobiet.

W podsumowaniu autorzy wskazują na potrzebę stałej opieki lekarskiej z regularnymi pomiarami ciśnienia. Innym ważnym czynnikiem w kontroli nadciśnienia wydaje się zmiana stylu życia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-05-13

0 replies on “Charakterystyka pacjentów ze skutecznie kontrolowanym nadciśnieniem”