Narodowy Program Edukacyjny Nadciśnienia Tętniczego w USA – 30 lat

Daniel W. Jones i John E. Hall – The National High Blood Pressure Education Program-thirty years and counting Hypetension 2002;39:941
W tym roku przypada trzydziesta rocznica powstania Narodowego Programu Edukacyjnego Nadciśnienia Tętniczego (National Hight Blood Pressure Education Program, NHBPEP), inicjatywy Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi w USA, jednego z najbardziej spektakularnych programów edukacyjnych.

W 1972 roku tylko u 16% pacjentów z nadciśnieniem uzyskiwano kontrolę ciśnienia tętniczego do pożądanych wówczas wartości 160/95mmHg. Działanie programu spowodowało, że obecnie aż u 64% pacjentów ciśnienie tętnicze utrzymuje się poniżej 160/95mmHg, a u 29% osiągnięto zalecane teraz wartości docelowe – poniżej 140/90mmHg.

Skutkiem edukacji społecznej jest fakt, że najczęstszą przyczyną wizyty u lekarza jest obecnie nadciśnienie tętnicze. Społeczeństwo zna prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, a nadciśnienie powszechnie uznaje za „skrytego zabójcę”. Program umożliwił znaczne rozszerzenie badań naukowych nad nadciśnieniem i wpłynął na aktywną postawę lekarzy przy kontroli choroby.

Należy jednak zauważyć, że pomimo postępów medycyny w ciągu tych trzydziestu lat, nadal tylko niecałe 30% chorych z nadciśnieniem jest leczonych skutecznie. Ostatnie analizy wskazują, że Amerykanie w średnim wieku mają aż 90% szans na nadciśnienie tętnicze. Co więcej dowody wskazują, że monoterapia nadciśnienia jest coraz rzadziej skuteczna. Należy także zwrócić baczniejszą uwagę na kontrolę ciśnienia skurczowego, co znacznie zmniejszy śmiertelność z powodu chorób serca. Konieczna będzie znacząca zmiana stylu życia i diety społeczeństwa amerykańskiego.

Problemy te stanowią wytyczne na kolejne trzydziestolecie działania NHBPEP.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2002-05-04

0 replies on “Narodowy Program Edukacyjny Nadciśnienia Tętniczego w USA – 30 lat”