Niedoceniany wpływ terroryzmu na psychikę

Fred Charatan – Psychiatric effects of terrorist attacks are undestimated BMJ 2002;324:1058
Ostatnie posiedzenie Towarzysta Psychiatrycznego Florydy poświecone było wpływowi zamachów terrorystycznych na psychikę ofiar. Floryda była miejscem, gdzie terroryści, którzy zaatakowali WTC, uczyli się pilotażu. Tam też miał miejsce pierwszy atak z użyciem wąglika.

W swoim wystąpieniu profesor Richard Hall przedstawił następstwa jakie w psychice ofiar pozostawiły zamachy bombowe, w Paryżu w latach 1982- 89 i w Oklahoma City w roku 1995. U 22-48% osób, które doznały uszkodzeń wzroku, zranień twarzy, głowy, genitaliów, a zwłaszcza osób poparzonych w przebiegu wybuchu, rozwijały się długo trwające zaburzenia psychiczne, takie jak: depresje, zespoły lękowe, zespół lęku panicznego, zespół stresu pourazowego, zaburzenia somatyzacyjne i uzależnienia. Wrażliwe na rozwój tych zaburzeń były zwłaszcza osoby starsze, dzieci, kobiety (2 – 6 razy bardziej niż mężczyźni). Szczególnie podatne były osoby wcześniej cierpiące na depresję bądź zaburzenia lękowe.

Szybkie uzyskanie wsparcia, zwłaszcza osób bliskich, może zmniejszyć negatywne następstwa, jakie w psychice ofiar powodują zamachy terrorystyczne.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-05-04

0 replies on “Niedoceniany wpływ terroryzmu na psychikę”