Badania przesiewowe w rodzinie osoby z wczesną chorobą wieńcową

Gilbert R. Thompson – Screening relatives of patients with premature coronary artery disease Heart 2002;87:390
Rodzinne występowanie czynników ryzyka choroby wieńcowej skłania do wprowadzenia badań przesiewowych krewnych osób z wczesnym rozpoznaniem choroby wieńcowej (dla mężczyzn poniżej 55 lat, dla kobiet poniżej 65 lat.

Artykuł Thompson`a stanowi przegląd aktualnych poglądów i wyników badań dotyczących tego zagadnienia. Podstawą badań przesiewowych powinno być określenie najistotniejszych czynników ryzyka o udowodnionym wpływie na rozwój i powikłania choroby wieńcowej. Powinny one również podlegać modyfikacji za pomocą leków lub zmian stylu życia. Do najważniejszych czynników ryzyka zaliczono wysokie stężenie LDL i cukrzycę.

W badaniach osób z wywiadem rodzinnego występowania choroby wieńcowej poniżej 60 roku życia, stwierdzono 2-krotnie częściej podwyższone stężenie LDL. W USA tylko 20% tych osób ma obecnie wykonywaną ocenę lipidogramu. Nowe czynniki ryzyka (wskaźniki genetyczne, CRP, lipoproteina A, nietolerancja glukozy) mogą wkrótce okazać się przydatne w badaniach przesiewowych.

Dotychczasowe wyniki badań skłoniły kilka towarzystw naukowych do opracowania algorytmów badań przesiewowych i oceny ryzyka dla krewnych pierwszego stopnia osób z wczesnym wystąpieniem choroby wieńcowej. Podstawą oceny ryzyka jest ocena lipidogramu. Ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej wynoszące 20% w ciągu 10 lat, jest wskazaniem do prewencji pierwotnej statynami. Oddzielne zalecenia dotyczą badań przesiewowych u dzieci z rodzinnymi dyslipidemiami lub u chorych z rozpoznaną hiperlipidemią.

Opracowane na podstawie: Heart / 2002-04-26

0 replies on “Badania przesiewowe w rodzinie osoby z wczesną chorobą wieńcową”