Komentarz do badania ADLIB -porównanie 5 klas leków przeciwnadciśnieniowych

John Chalmers – The ABCD of anti-hypertensive therapy? J Hypertens 2002;20:615
W kwietniowym Journal of Hypertension John Chalmers przedstawił swój komentarz na temat opublikowanych w tym samym numerze wyników badania ADLIB. W kontrolowanym placebo badaniu w warunkach podwójnie ślepej próby porównano w schemacie krzyżowym skuteczność działania preparatów z pięciu podstawowych klas leków hipotensyjnych: inhibitora konwertazy, beta-blokera, alfa blokera, blokera kanału wapniowego oraz diuretyku.

Wykazano dodatnie korelacje w porównaniu skuteczności dwóch par leków: ACE-inhibitora i beta-blokera oraz blokera kanału wapniowego i diuretyku. Według autorów upoważnia to (w razie braku efektu hipotensyjnego przy stosowaniu jednego z tych leków) do zamiany na lek z drugiej pary.

Według Chalmersa praca ma istotne ograniczenia. Przede wszystkim do badania zaangażowano jedynie 34 osoby, czyli bardzo nieliczną grupę. Wyniki uzyskane w tak małej grupie mogą być niewiarygodne. Średnia wieku badanych wynosiła 47 lat, czyli poniżej wieku przeciętnego chorego z nadciśnieniem tętniczym. Ponadto wiadomo, że u większości chorych z nadciśnieniem monoterapia jest nieskuteczna; w badaniu ADLIB nie uwzględniono tego faktu. Na zakończenie J. Chalmers podkreśla, że u większości chorych z nadciśnieniem występują dodatkowe czynniki wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych i to one w znacznej mierze decydują o wyborze leku hipotensyjnego.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2002-04-26

 

0 replies on “Komentarz do badania ADLIB -porównanie 5 klas leków przeciwnadciśnieniowych”