Zaburzenia osobowości mogą upośledzać funkcjonowanie społeczne bardziej niż depresja

Joan Arehart-Treichel – Personality disorders can be more disabling than depression Psychiatric News 2002;37(6):34
W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się badania oceniające jakość życia chorych cierpiących na zaburzenia przewlekłe. Autorzy tych badań próbują ocenić, które choroby w największym stopniu zaburzają funkcjonowanie społeczne, powodując znaczny dyskomfort i inwalidyzację chorych. W

przedstawianej pracy Andrew Skodol i współpracownicy z New York State Psychiatric Institute porównali jakość życia osób, u których rozpoznano różne typy zaburzeń osobowości, z jakością życia chorych w trakcie epizodu dużej depresji. Uczestników badano pod kątem funkcjonowania zawodowego, domowego, wyników szkolnych, jakości związków z rodzicami, rodzeństwem, partnerami i przyjaciółmi. Uwzględniano również samoocenę funkcjonowania społecznego badanych.

Uzyskane wyniki wskazują, że największe upośledzenie ogólnego funkcjonowania wiąże się z zaburzeniami osobowości typu borderline i osobowością schizotypową. Mniejszy wpływ zaburzeń osobowości na jakość życia stwierdzono u osób z rozpoznaniem osobowości anankastycznej. W grupie osób z depresją bez dodatkowych zaburzeń osobowości, obniżenie jakości życia związane z chorobą było najmniej istotne.

Uzyskane rezultaty są szczególnie ważne w świetle często ostatnio poruszanego problemu kosztów związanych z wypadaniem z ról społecznych i zawodowych osób leczonych z powodu nawracających zaburzeń depresyjnych. Wydaje się, iż koszty związane z wpływem zaburzeń osobowości na ogólny poziom funkcjonowania, mogą być jeszcze wyższe.

Opracowane na podstawie: Psychiatric News / 2002-03-15

 

0 replies on “Zaburzenia osobowości mogą upośledzać funkcjonowanie społeczne bardziej niż depresja”