Picie kawy nie zwiększa ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego

Michael J. Klag i wsp – Coffee intake and risk of hypertension. The Johns Hopkins Precursors Study Arch Intern Med 2002;162:657
Od przeszło półwiecza trwa dyskusja na temat związku pomiędzy piciem kawy a wzrostem ciśnienia tętniczego. Wyniki niedawno opublikowanej meta-analizy 11 prób klinicznych o średnim czasie obserwacji 56 tygodni wskazują na istnienie stałej w czasie zależności pomiędzy kawą a podwyższonym ciśnieniem.

Badanie Klaga i wsp. jest pierwszą prospektywną oceną tego zagadnienia, tym samym stanowi istotny krok w kierunku odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty udział kawy w patogenezie nadciśnienia. Grupę badaną stanowiło 1017 mężczyzn, byłych studentów medycyny. W trakcie obserwacji wynoszącej średnio 33 lata kilkukrotnie oceniano spożycie kawy przez uczestników próby. Do głównych mierzonych parametrów należały: ciśnienie tętnicze i liczba nowych przypadków nadciśnienia.

Wypicie każdej 1 filiżanki kawy dziennie powodowało wzrost ciśnienia skurczowego o 0.19 mm Hg, a rozkurczowego o 0.27 mm Hg. Z kolei w trakcie obserwacji nadciśnienie tętnicze rozpoznawano częściej u osób, które na początku badania piły kawę niż u osób nie pijących kawy (odpowiednio 28.3% i 18.8%, p=0.03). Względne ryzyko nadciśnienia u osób wypijających w okresie obserwacji co najmniej 5 filiżanek kawy dziennie oceniono na 1.60, jednak różnice w wysokości ryzyka nadciśnienia pomiędzy pijącymi i nie pijącymi kawy, traciły znamienność statystyczną po uwzględnieniu różnic w danych demograficznych.

Autorzy uznali, iż w wieloletniej obserwacji picie kawy powoduje niewielkie zwiększenie ciśnienia tętniczego ale nie odgrywa znaczącej roli w rozwoju nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-03-25

0 replies on “Picie kawy nie zwiększa ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego”