Współczynnik umieralności z powodu nowotworów w USA w latach 1990-1998

P. Gargiulio i wsp – Recent trends in mortality rates for four major cancers, by sex and race/ethnicity – United States, 1990-1998 JAMA 2002;287:1391
Centers for Disease Control and Prevention poddało analizie tendencje współczynnika umieralności (definiowanego jako ilość zgonów na 100 000 osób w ciągu roku) z powodu czterech najczęstszych nowotworów – płuc, jelita grubego, prostaty i sutka – w podziale na płeć i grupy etniczne.

Stwierdzono, że współczynnik umieralności z powodu tych nowotworów w latach 1990-1998 miał na ogół tendencję spadkową, z wyjątkiem raka płuc u kobiet oraz raka płuc, jelita grubego i sutka u Indian. Współczynnik umieralności z powodu raka płuca u mężczyzn (z wyjątkiem Indian) zmniejszał się o o 1-2% rocznie, natomiast wzrastał u kobiet z większości grup etnicznych. Może to odzwierciedlać zmniejszenie odsetka palących (w latach 1965-85 z 51.9% do 32.6% u mężczyzn i tylko z 33.9% do 27.9% u kobiet).

Współczynnik umieralności z powodu raka jelita grubego także wykazywał tendencję spadkową, był jednak o około 40% wyższy u mężczyzn, i o 50% wyższy u osób rasy czarnej. Częstość zgonów z powodu raka prostaty zmniejszała się o 2,8% rocznie u mężczyzn rasy białej i o 3,4% rocznie u Azjatów. Współczynnik umieralności z powodu raka sutka zmniejszał się o 2,5% rocznie u białych kobiet, o 1,2% rocznie u Latynosek i pozostawał niezmieniony u kobiet rasy czarnej (u których był najwyższy), Azjatek i Indianek.

Dane te wskazują na konieczność objęcia profilaktyką nowotworową osób ze środowisk zaniedbanych pod względem zdrowotnym i osób z grup podwyższonego ryzyka.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-03-20

0 replies on “Współczynnik umieralności z powodu nowotworów w USA w latach 1990-1998”