Coraz mniej Kanadyjczyków stosuje antybiotyki ale dalej jest miejsce do poprawy

Shelley Martin – Fewer Canadians being prescribed antibiotics JAMC 2002;166:798
Aktualne statystyki kanadyjskie wskazują, że odsetek Kanadyjczyków, którzy w ciągu ostatnich 3 lat stosowali antybiotyki, zmniejszył się z 62% w roku 2000 do 53% rok później. Wydaje się, że jest to jedyna, jednoznacznie optymistyczna informacja dotycząca antybiotykoterapii w tym kraju.

Okazuje się bowiem, że o ile 91% ankietowanych Kanadyjczyków, którzy ostatnio stosowali antybiotyki zgodnych jest co do tego, że leki z tej grupy są skuteczne w zakażeniach bakteryjnych, to aż 53% twierdzi, że mogą być stosowane w infekcjach wirusowych, a 30% widzi ich zastosowanie w przeziębieniu i grypie.

Przekonanie o skuteczności antybiotyków w leczeniu przeziębienia i grypy maleje odwrotnie proporcjonalnie do wieku; wyraża je 44% osób w wieku 18-34 lat oraz 25% osób w wieku 55 lat i starszych. Osoby poszczególnych grup wiekowych różnią się także konsekwencją w przyjmowaniu leku. Antybiotykoterapię dokończyło 89% Kanadyjczyków w wieku 55 lat i starszych i jedynie 71% osób w wieku 18-34 lata, bez względu na poprawę kliniczną w pierwszych dniach terapii.

Kobiety bardziej sceptycznie podchodzą do korzyści jakie daje antybiotykoterapia. W skuteczność antybiotyków w przeziębieniu i grypie wierzy 26% ankietowanych kobiet i 36% mężczyzn. 40% Kanadyjczyków, którzy stosowali ostatnio antybiotyki, miało styczność z programami edukacyjnymi poświęconymi antybiotykoterapii. O tego czasu, 54% osób z tej grupy nie zachęca swojego lekarza do przepisywania antybiotyków, a 76% zwraca większą uwagę na sposób przyjmowania leku. Programy edukacyjne nie zmieniły opinii o antybiotykach u 22% respondentów.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2002-03-19

0 replies on “Coraz mniej Kanadyjczyków stosuje antybiotyki ale dalej jest miejsce do poprawy”