Typowe objawy ostrych incydentów wieńcowych u kobiet

Kerry A. Milner i wsp – Typical symptoms are predictive of acute coronary syndromes in women Am Heart J 2002;143:283
W dotychczasowych badaniach wskazywano na różnice w symptomatologii ostrych zespołow wieńcowych (ACS) u kobiet i mężczyzn. Przedstawiano dowody na to, że atypowe objawy ACS są częstsze u kobiet, co zwiększa ryzyko nierozpoznania ostrego niedokrwienia serca.

Badanie Milnera i wsp. jest pierwszym, w którym prospektywnie oceniano znaczenie prognostyczne objawów typowych i nietypowych oraz analizowano zależność pomiędzy wyjściowym obrazem klinicznym a obecnością ACS u obu płci. Grupa badana składała się z 246 kobiet i 276 mężczyzn, hospitalizowanych z powodu podejrzenia ACS.

Stwierdzono znamienną lub graniczną korelację pomiędzy typowymi objawami, to jest: bólem lub dyskomfortem w klatce piersiowej, dusznością, nadmierną potliwością oraz bólem ramienia lub barku, a rozpoznaniem ACS u kobiet.

Względne ryzyko ACS w przypadku występowania typowych objawów było porównywalne u kobiet i mężczyzn (bliskie 1.0). Nie wykazano zależności pomiędzy objawami nietypowymi a ACS u kobiet. Objawy atypowe, takie jak nudności, wymioty oraz niestrawność, które we wcześniejszych badaniach obserwowano częściej u kobiet z ACS, nie miały bezpośredniego związku z rozpoznaniem ostrego incydentu wieńcowego.

Z uwagi na to, że kobiety z typowymi objawami są obciążone większym ryzykiem ACS, należy je objąć szczegółową diagnostyką i nadzorem.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2002-02-28

 

0 replies on “Typowe objawy ostrych incydentów wieńcowych u kobiet”