Spożycie alkoholu a ryzyko nadciśnienia tętniczego u młodych kobiet

Ravi Thadani i wsp – Prospective study of moderate alcohol consumption and risk of hypertension in young women Arch Intern Med 2002;162:569
Badania epidemiologiczne wykazują, że spożycie dużych ilości alkoholu wiąże się ściśle ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego (NT), natomiast spożycie ilości umiarkowanych wiąże się ze spadkiem ryzyka udaru mózgu i choroby niedokrwiennej serca. Dotychczas nie ustalono wpływu spożycia umiarkowanych ilości alkoholu na ciśnienie tętnicze u młodych kobiet.

W badaniu prospektywnym 8-letniej obserwacji poddano 7891 kobiet w wieku 25-42 lat, które w kwestionariuszu podawały ilość spożywanego alkoholu. Za standardowy drink przyjęto 12 g czystego etanolu. Rozpoznanie NT przez lekarza odnotowywane było w ankiecie przesyłanej do osób badanych co dwa lata.

W trakcie obserwacji nadciśnienie wystąpiło u 4188 osób (5.9%). Zaobserwowano związek pomiędzy ryzykiem wystąpienia nadciśnienia a spożyciem alkoholu o charakterze krzywej J. W porównaniu z abstynentkami, najniższe ryzyko względne (RR) wystąpienia NT stwierdzono u kobiet pijących 0,25 do 0,5 drinka dziennie (RR: 0,86), zagrożenie wzrastało u kobiet pijących 1,5-2.0 drinki dziennie (RR: 1,20). Najwyższe ryzyko względne stwierdzono u kobiet pijących więcej niż dwa drinki dziennie (RR:1,31).

Rodzaj spożywanego alkoholu nie miał wpływu na ryzyko NT. Podsumowując: ryzyko NT rośnie w przypadku wypijania ponad 1.5 drinka dziennie, za to picie małych ilości alkoholu zmniejsza zagrożenie.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-03-11

0 replies on “Spożycie alkoholu a ryzyko nadciśnienia tętniczego u młodych kobiet”