Depresja a zawyżone oczekiwania wobec zachowania otoczenia

Robyn e. Wiebe, Scott B. McCabe – Relationship perfectionism, dysphoria, and hostile interpersonal behaviors J Soc Clin Psychol 2002;21:67
Uważa się, wrogie nastawienie wobec innych i w konsekwencji złe relacje interpersonalne wiążą się z powstaniem oraz utrzymywaniem się depresji. Badacze kanadyjscy analizowali psychologiczne mechanizmy awersyjnych zachowań społecznych.

Przeprowadzone wśród studentek badanie miało na celu wykazać, czy dążenie do perfekcjonizmu w stosunkach z innymi wiąże się z depresją i czy postawa taka pośredniczy między depresją a awersyjnym zachowaniem społecznym. Uczestniczki wypełniały kwestionariusz samooceny dotyczący oczekiwań wobec relacji z innymi.

Wykazano, że kobiety z objawami dysforii, lęku, depresji, drażliwości miały wyższy wskaźnik perfekcjonizmu w relacjach ze środowiskiem. Perfekcjonizm był też odpowiedzialny za związek dysforii z wrogimi zachowaniami interpersonalnymi. Osoby z objawami depresji mają zawyżone oczekiwania odnośnie zachowań innych wobec nich. Gdy oczekiwania te nie są spełnione, rezultatem jest drażliwa i wroga postawa.

Opracowane na podstawie: Journal of Social and Clinical Psychology / 2002-03-26

0 replies on “Depresja a zawyżone oczekiwania wobec zachowania otoczenia”