Struktura kosztów związanych z powikłaniami cukrzycy typu 2 w USA

J. Jaime Caro, Alexandra J. Ward i Judith A. O`Brien – Lifetime costs of complications resulting from type 2 diabetes in the U.S. Diabetes Care 2002;25:476.
Według obliczeń Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego z 1997 r oku, całkowite bezpośrednie i pośrednie roczny koszty opieki zdrowotnej nad mieszkańcami USA chorymi na cukrzycę wyniosły 44.1 miliardów USD.

Autorzy z Concord opracowali model statystyczny umożliwiający oszacowanie bezpośrednich kosztów leczenia powikłań cukrzycy typu 2. W oparciu o aktualne dane epidemiologiczne stworzono model grupy 10000 osób z cukrzycą. Ustalono korelacje pomiędzy częstością powikłań oraz stopniem zaawansowania makroangiopatii, nefropatii, retinopatii, neuropatii i hipoglikemii. Przyjęto, że przed rozpoczęciem symulacji, chorzy byli leczeni przez 5 lat. Założono, że wyjściowy poziom HbA1c wynosił 8.4 i zwiększał się o 0.15% w ciągu roku. Bezpośredni koszt związany z leczeniem poszczególnych powikłań cukrzycy, ustalano na podstawie komputerowych baz danych i przeglądu piśmiennictwa.

Średni koszt leczenia powikłań cukrzycy typu 2 w przeliczeniu na chorego oszacowano na 47240 USD w ciągu 30 lat. Stwierdzono, iż za największą część kosztów odpowiada makroangiopatia. Wpływ tego powikłania ujawnia się też najwcześniej, makroangiopatia odpowiedzialne jest aż za 85% kosztów w 5 pierwszych latach. W ciągu całego życia chorego na cukrzycę, leczenie makroangiopatii miało 52% udział w całkowitym koszcie związanym z powikłaniami choroby. Leczenie nefropatii odpowiadało za 21%, neuropatii za 17%, a retinopatii za 10% łącznych kosztów powikłań. Najistotniejszym czynnikiem rozwoju powikłań i w konsekwencji kosztów była wysokość glikemii (40801 USD przy wyjściowej glikemii HbA1c=7.5% vs 51554 USD przy HbA1c=9%).

Wyniki analizy wskazują, że cukrzyca i jej powikłania stanowią istotne obciążenie dla systemu opieki zdrowotnej. Lepsza kontrola glikemii może zmniejszyć częstość powikłań, a tym samym koszt ich leczenia.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-03-22

0 replies on “Struktura kosztów związanych z powikłaniami cukrzycy typu 2 w USA”