Błędy lekarskie – artykuł poglądowy w BMJ

Tim Wilson, Aziz Sheikh – Enhancing public safety in primary care BMJ 2002;324:584.
Do 90 000 zgonów rocznie w Stanach Zjednoczonych może mieć przyczyny jatrogenne. W artykule przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z błędami w postępowaniu leczniczym w opiece podstawowej. Wymieniono podstawowe dziedziny, w których popełniane są błędy: diagnostyka, przepisywanie leków, komunikacja między lekarzami, organizacja opieki medycznej.

Omyłki diagnostyczne stanowią około 28% wszystkich zgłaszanych błędów, połowę z nich można uważać za potencjalnie niebezpieczne. Problemy diagnostyczne dotyczą najczęściej (lub są najłatwiejsze do wykrycia!): rozpoznawania astmy, chorób nowotworowych, nadużywania szkodliwych substancji oraz depresji.

Błędy w przepisywaniu leków stwierdza się w przypadku 3% do 5% wszystkich recept wypisywanych przez lekarzy ogólnych., z czego 1/3 może być klasyfikowana jako istotnie zagrażające bezpieczeństwu chorych. Najczęściej wymieniane to: zapisywanie leków przeciwwskazanych, błędy w dawkowaniu, pomijanie znanych uczuleń i po prostu zalecanie złego leku.

W jednym z doniesień około 9% hospitalizacji spowodowanych było możliwymi do uniknięcia problemami z przepisanymi lekami. W innym, około 24% osób powyżej 65 roku życia otrzymywało przeciwwskazany lek. Błędy dotyczyły najczęściej stosowania: niesterydowych leków przeciwzapalnych, sterydów, warfaryny i leków przeciwdepresyjnych.

Poważnym problemem jest komunikacja między lekarzami, bowiem aż u 40% chorych stwierdzono rozbieżności pomiędzy leczeniem zalecanym przy wypisie ze szpitala a leczeniem ambulatoryjnym.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-03-09

 

0 replies on “Błędy lekarskie – artykuł poglądowy w BMJ”