Niewłaściwe stosowanie leków u osób starszych

Claudine Laurier, Yola Moride i Wendy A. Kennedy. – Health survey data on potentially inappropriate geriatric drug use. Ann Pharmacother 2002;36:404.
Leczenie farmakologiczne stanowi podstawowy element opieki zdrowotnej, zwłaszcza u pacjentóww starszym wieku. Wg danych z 1999 roku w prowincji Quebec w Kanadzie, chorym w wieku 65 i więcej lat wypisano średnio 36 recept w ciągu roku. Jednocześnie istneją dane, że osoby starsze nie zawsze stosują leki zgodnie z ich przeznaczeniem i zaleceniami lekarza.

Autorzy podsumowują wyniki przekrojowego badania populacyjnego przeprowadzonego w latach 1992-1993 przez kanadyjskie Ministerstwo Zdrowia, gdzie określano zużycie leków w ciągu ostatnich dwóch dni metodą wywiadu bezpośredniego. Pozwoliło to na uzyskanie informacji o leczeniu 3400 osób starszych.

Zastosowano dwie grupy kryteriów niewłaściwego stosowania leków: 1. nieodpowiedni lek, 2. stosowanie leków o takim samym spektrum działania lub wywołujących interakcje. Niewłaściwe leki przyjmowało 6,5% chorych, najczęściej (8,2%) dotyczyło to osób w wieku 75-84 lat. Zjawisko zastosowania nieodpowiedniego leku odnosiło się głównie do zażywania długodziałających benzodwuazepin (4,2% osób w podeszłym wieku). Spośród 3400 badanych 5,1% chorych stosowało więcej, niż jeden lek o takim samym działaniu (najczęściej benzodwuazepiny, beta-blokery i niesterydowe leki przeciwzapalne) lub leki wywołujące interakcje. 8,5% osób przyjmujących benzodwuazepiny przyjmowało jednocześnie co najmniej dwa preparaty z tej grupy.

Zjawisko nieprawidłowego stosowania leków było znacznie bardziej powszechne wśród osób niewykształconych, o gorszym statusie społeczno-ekonomicznym. Autorzy wnioskują, że uzasadnione wydaje się podjęcie działań ograniczających nieprawidłowe stosowanie benzodwuazepin, między innymi poprzez weryfikację zasadności przepisywania tych leków.

Opracowane na podstawie: Annals of Pharmacotherapy / 2002-03-14

 

0 replies on “Niewłaściwe stosowanie leków u osób starszych”