Zespół lęku panicznego – różnice między kobietami a mężczyznami

Javaidi. Sheikh i wsp. – Gender differences in panic disorder: findings from the National Comorbidity Survey. Am J Psychiatry 2002;159:55.
Zespół lęku panicznego polega na nawracających napadach ostrego lęku, które nie są ograniczone do szczególnej sytuacji czy okoliczności. Podstawowym objawem jest wystąpienie przyspieszonego bicia serca, uczucie duszności, przekonanie o zagrażającej śmierci, lęk.

Analiza danych z prowadzonego w USA Narodowego Rejestru Zachorowań wskazuje na większe rozpowszechnienie tego zaburzenia u kobiet. W badanej próbie wynosiło ono jak 70.8% do 28.2% w zespole lęku panicznego i 66.9% do 33.1% w napadzie paniki, bez rozpoznania zespołu lęku panicznego. Ustalono, że w porównaniu z mężczyznami (M), w przebiegu zespołu lęku panicznego u kobiet (K) dominują objawy oddechowe, takie jak niemożność zaczerpnięcia powietrza ( K-72% M-50%), uczucie omdlewania (K-59% M-45%), wrażenie duszenia się (K-60% M-43%). U mężczyzn częstsze były dolegliwości ze strony układu pokarmowego np. bóle brzucha, ale różnice te nie były znamienne (M-60%, K-48%).

Autorzy uważają, że przewaga objawów oddechowych u kobiet związana jest z większą reaktywnością układu oddechowego na poziom CO2 we krwi (hiperkapnia połączona z hipoksją), co tłumaczy łatwe występowanie napadów paniki przybierających formę lęku przed uduszeniem.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / 2002-01-11

 

0 replies on “Zespół lęku panicznego – różnice między kobietami a mężczyznami”