Socjoekonomiczny status kobiet z cukrzycą

Gloria Beckles – The Socioeconomic Status of Women with Diabetes – United States, 2000 MMWR; www.cdc.gov
Osoby z niższym statusem socjoekonomicznym charakteryzują się gorszym stanem zdrowia i rzadziej korzystają z wysokiej jakości opieki medycznej oraz działań profilaktycznych.

Opublikowano najnowszy raport National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion dotyczący cukrzycy u kobiet w USA. Analizowano dane z telefonicznego badania ankietowego Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) z 2000r. Uzyskano dane od 109 680 kobiet, z których 6 835 (6.3%) miało rozpoznaną cukrzycę.

Kobiety z cukrzycą były m.in. starsze,częściej samotne, niepracujące lub na emeryturze. Wśród kobiet z cukrzycą 27.7% nie miało średniego wykształcenia w porównaniu do 12.2% bez cukrzycy. 40.4% kobiet z cukrzycą żyło w rodzinach o niskim dochodzie vs 27% bez cukrzycy. Różnice te pozostawały znaczące po uwzględnieniu różnic demograficznych.

Wg autorów, niski status socjoekonomiczny wielu kobiet z cukrzycą może utrudniać korzystanie z osiągnięć terapii zmniejszających ryzyko powikłań cukrzycy i przedwczesnej umieralności.

Opracowane na podstawie: Mortality and Morbidity Weekly Report / 2002-02-22

0 replies on “Socjoekonomiczny status kobiet z cukrzycą”