Stres w pracy i małżeństwie zwiększa śmiertelność u mężczyzn

Karen A. Matthews, Brooks B. Gump. – Chronic work stress and marital dissolution increase risk of posttrial mortality in men from the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Arch Intern Med 2002;162:309.
Wiadomo, że nagły stres może być przyczyną przedwczesnej śmierci. Celem Matthews i Gump było ustalenie korelacji pomiędzy przewlekłym stresem związanym z pracą lub rozkładem związku małżeńskiego, a śmiertelnością w grupie mężczyzn uczestniczących w badaniu MRFIT (Multiple Risk Factor Intervention Trial), bez cech choroby wieńcowej ale z czynnikami ryzyka jej wystąpienia (nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia i/lub palenie).

Analizą poziomu stresu związanego z pracą objęto 12336 osób, a stresu wynikającego z rozkładu związku małżeńskiego – 10904 osoby. Uczestników obserwowano przez 9 lat po zakończeniu badania MRFIT.

Stwierdzono znamienną (p<0.01) korelację pomiędzy wzrastającą liczbą czynników stresowych w pracy i rozwodem w trakcie trwania badania MRFIT a śmiertelnością (zarówno całkowitą, jak i z powodów sercowo-naczyniowych) w okresie obserwacji. W porównaniu z osobami, u których praca nie była związana ze stresem, względne ryzyko zgonu (niezależnie od jego przyczyny), wśród osób zgłaszających co najmniej 3 czynniki stresowe w pracy, wynosiło 1.26 (95% CI, 1.07-1.48). Względne ryzyko zgonu u rozwiedzionych w porównaniu z nie rozwiedzionymi oceniono na 1.37 (95% CI, 1.09-1.72). W analizie uwzględniono różnice w wieku, rodzaju zastosowanej interwencji, poziomie wykształcenia, częstości występowania incydentów sercowo-naczyniowych nie zakończonych zgonem, paleniu, skurczowym ciśnieniu tętniczym, piciu alkoholu i poziomie cholesterolu w surowicy.

Podsumowując, stres w pracy i małżeństwie zwiększa śmiertelność u mężczyzn.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-02-11

 

0 replies on “Stres w pracy i małżeństwie zwiększa śmiertelność u mężczyzn”