Wypełnianie zaleceń medycznych przez osoby z depresją

S. Pampallona i wsp. – Patient adherence in the treatment of depression Brit J Psychiatr 2002;180:104.
Współpraca pacjenta jest jednym z najistotniejszych czynników składających się na sukces terapii. Wprowadzenie nowych leków antydepresyjnych zwiększyło wprawdzie skuteczność leczenia farmakologicznego ale nie w takim stopniu jak się spodziewano.

Wykazano, że ok. 30% chorych z różnych przyczyn przerywa leczenie. Mają na to wpływ objawy uboczne, czas potrzebny do uzyskania poprawy, charakterystyka chorego oraz rodzaj relacji pacjent – lekarz.

Przyczyny niepełnego efektu leczenia są tematem artykułu zespołu szwajcarsko-włoskiego, który analizował piśmiennictwo dotyczące wyników oddziaływań zwiększających efektywność farmakoterapii takich jak: edukacja pacjenta i jego rodziny, szkolenie personelu medycznego, stosowanie psychoterapii, wreszcie hospitalizacja. Ograniczeniem analizowanych prac jest, zdaniem autorów, niekonsekwentna diagnostyka, polegająca na łącznym traktowaniu różnych rodzajów depresji oraz brak zróżnicowanego podejścia do stawianej diagnozy.

Wnioski z tych prac nie wskazują jaki rodzaj działań, stosowanych często łącznie, w istotny sposób zwiększa współdziałanie pacjenta. W konkluzji autorzy stwierdzają, że oczekiwanie na sukces, jeśli nadmiernie polega się na sile nowych leków, nie dbając o zaufanie i współpracę pacjenta, jest nierealistyczne. Postulują oni przeprowadzenie odpowiednio zaprojektowanych prób klinicznych nad skutecznością różnych działań mogących zwiększyć współpracę pacjentów.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2002-02-25

 

0 replies on “Wypełnianie zaleceń medycznych przez osoby z depresją”