Rozróżnienie między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową

R.E.Kendell. – The distinction between personality disorder and mental illness. Brit J Psychiatr 2002;180:110.
Autor rozważa różnice między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową. Czyni to w związku z propozycją brytyjskiego rządu, aby prewencyjnie izolować osoby z niebezpiecznymi, poważnymi zaburzeniami osobowości.

Mimo przytoczenia historycznych poglądów rozróżniających te dwa stany autor stwierdza, że nie ma przekonujących dowodów genetycznych czy klinicznych, aby je sobie przeciwstawiać zwłaszcza, że definicja choroby psychicznej nie jest akceptowana powszechnie.

Definicje zaburzeń osobowości proponowane przez ICD10 i DSM IV, zdaniem autora, nie tylko nie upoważniają do odgraniczania pojęć takich jak choroba psychiczna i zaburzenie osobowości, ale też do rozróżniania chorób somatycznych i umysłowych. Żadna z proponowanych czterech definicji choroby nie rozwiązuje sporu. Autor przytacza na poparcie swojej tezy przykłady poprzedzania wystąpienia choroby psychicznej przez zaburzenia osobowości np. schizotypia – schizofrenia, większej śmiertelności wśród osób z zaburzeniami osobowości, czy możliwości ich leczenia z użyciem leków grupy SSRI.

Przyznaje jednak, że wielu, a być może większość, psychiatrów brytyjskich nie podziela jego poglądów. Traktują oni zaburzenia osobowości jako zespół zachowań zależnych od woli pacjenta, polegający na skłonności do manipulacji otoczeniem w celu osiągnięcia założonego, często doraźnego celu, słabo podlegający korekcie czy to psychoterapeutycznej czy to farmakologicznej.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2002-02-25

 

0 replies on “Rozróżnienie między zaburzeniem osobowości a chorobą umysłową”