Samokontrola glikemii

Evan M. Benjamin. – Self-monitoring of blood glucose: the basics. Clinical Diabetes 2002;20:45.
Samokontrola glikemii jest ważnym elementem leczenia chorych na cukrzycę. Wielokrotne oznaczenia stężeń glukozy w ciągu dnia pozwalają stworzyć i modyfikować indywidualny plan leczenia. Umożliwiają choremu szybkie dostosowanie terapii, diety i aktywności fizycznej, w zależności od zmieniających się z dnia na dzień uwarunkowań metabolicznych. Stwarzają poczucie bezpieczeństwa, pozwalając efektywnie wykrywać stany hipoglikemii i hiperglikemii.

Wykazano, że samokontrola glikemii w cukrzycy typu 1 i cukrzycy typu 2 leczonej insuliną, poprzez umożliwienie zmian w dawkowaniu insuliny sprzyja obniżeniu poziomu hemoglobiny glikozylowanej (HbA1c). Zaleca się, aby osoby leczone insuliną oznaczały stężenia glukozy przynajmniej 4x dziennie: na czczo, przed posiłkami i przed snem. Dodatkowo oznaczenia glikemii po posiłkach mogą stworzyć lepsze warunki do modyfikacji leczenia.

Osoby ze stabilnym przebiegiem cukrzycy typu 2 nie wymagają tak częstych oznaczeń stężeń glukozy. Jednakże wprowadzanie lub zmiana dotychczasowego leczenia, sytuacje stresowe, mogą skłonić do częstszych pomiarów glikemii.

Wpływ samokontroli na wyrównanie metaboliczne w cukrzycy typu 2 leczonej lekami doustnymi ocenią aktualnie prowadzone, randomizowane badania. Nowoczesne glukometry, zapewniając łatwość użycia i niezawodność, możliwość zapamiętywania i analizy oznaczeń, sprzyjają upowszechnieniu samokontroli wśród pacjentów i poprawie kontroli metabolizmu glukozy.

Opracowane na podstawie: Clinical Diabetes / 2002-01-20

0 replies on “Samokontrola glikemii”