Ponad 60% śmierci z przyczyn serowo-naczyniowych to zgony nagłe

Centers for Disease Control and Prevention – More than 60% of heart disease deaths in 1999 were sudden and nearly half happened outside of hospital www.cdc.gov
Pomimo postępu w prewencji i leczeniu zawału oraz poprawy funkcjonowania ratownictwa medycznego, ponad 60% smierci z przyczyn sercowo-naczyniowych w USA stanowią zgony niespodziewane lub nagłe, wynika z danych najnowszego raportu Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Z 728 743 zgonów „sercowych” w 1999 roku, 462 340 (63.4%) zdefiniowano jako nagłe, z czego 46,9% nastąpiło poza szpitalem a 16.5% w izbie przyjęć.

Wg autorów, wytłumaczeniem tego faktu może być nieprzewidywalny charakter nagłej śmierci sercowej a także nieznajomość wczesnych objawów ostrzegawczych zawału serca, zwłaszcza nietypowych. CDC oraz współpracujące instytucje pracują nad podniesieniem świadomości społecznej w tym zakresie. Przykładem może być niedawno rozpoczęta kampania edukacyjna: „Act in Time to Heart Attack Signs”.

Autorzy raportu widzą również potrzebę powszechnych szkoleń w zakresie resuscytacji oraz stosowania defibrylatorów a także zwiększenia ich dostępności. Choroby układu krążenia są główną przyczyną śmierci w USA i występują u 62 mln Amerykanów. Ich całkowity koszt szacuje się na 329.2 mld USD w 2002 roku.

Opracowane na podstawie: doniesienie prasowe / 2002-02-15

0 replies on “Ponad 60% śmierci z przyczyn serowo-naczyniowych to zgony nagłe”