Stosowanie antybiotyków a ryzyko zawału w populacji ogólnej

Jose A. Luchsinger – Relation of antibiotic use to risk of myocardial infarction in the general population Am j Cardiol 2002; 89: 18
Doniesienia dotyczące związku zakażenia Chlamydia Pneumoniae z chorobą wieńcową (CAD) są niejednoznaczne, obecnie prowadzone są randomizowane badania skuteczności antybiotyków we wtórnej prewencji CAD. Teoretycznie, wybór antybiotyku o aktywności przeciwko Chlamydia w leczeniu różnych infekcji może mieć wpływ na ryzyko CAD.

Celem autorów było zweryfikowanie tej hipotezy w oparciu o bazę danych 354 258 pacjentów, z pełną, co najmniej dwuletnią informacją dotyczącą porad lekarskich i zakupu leków w okresie 1991-1997. W analizie zastosowano model proporcjonalnego hazardu, odnoszący stosowanie określonych antybiotyków do wystąpienia pierwszego zawału z uwzględnieniem uprzedniego rozpoznania CAD, cukrzycy, nadciśnienia, dyslipidemii, COPD a także płci i wieku.

Odnotowano 16 139 zawałów podczas 1 684 091 pacjento-lat obserwacji. Skorygowane współczynniki zagrożenia dla poszczególnych klas antybiotyków wyniosły odpowiednio: makrolidy 1.10; quinilony – 1.20; cefalosporyny – 1.10; tetracykliny – 1.00; penicyliny – 1.01.

Stwierdzono, iż stosowanie antybiotyków aktywnych wobec Chlamydia Pneumoniae nie zmniejsza ryzyka zawału w populacji ogólnej.

Opracowane na podstawie: American Journal of Cardiology / 2002-02-15

 

0 replies on “Stosowanie antybiotyków a ryzyko zawału w populacji ogólnej”