Występowanie zespołu metabolicznego w USA

Earl S. Ford, Wayne H. Giles, William H. Dietz. – Prevalence of the metabolic syndrome among US adults. Findings from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. JAMA 2002;287:356.
Wykazano, że osoby z zespołem metabolicznym stanowią grupę zwiększonego ryzyka cukrzycy i chorób układu krążenia. Ostatni panel amerykańskich ekspertów ATP III wyznaczył standardy profilaktyki powikłań sercowo-naczyniowych i postępowania terapeutycznego w tej grupie chorych. Niewiadomą pozostaje nadal częstość występowania zespołu metabolicznego w USA.

Celem Forda i wsp. była ocena częstości występowania zespołu metabolicznego, zdefiniowanego przez ATP III jako współwystępowanie co najmniej trzech z następujących czynników: obwód pasa > 102 cm u mężczyzn i 88 cm u kobiet; poziom trójglicerydów co najmniej 150 mg/dl; poziom cholesterolu HDL poniżej 40 mg/dl u mężczyzn i 50 mg/dl u kobiet, ciśnienie tętnicze co najmniej 130/95 mm Hg i poziom glukozy w surowicy co najmniej 110 mg/dl.

Analizowano dokumentację medyczną 8814 mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 20 lat, stanowiących reprezentatywną próbkę populacji mieszkańców USA. Zespół metaboliczny stwierdzono u 21.8% badanych, w tym u 6.7%, 43.5% i 42.0% osób w wieku odpowiednio: 20-29 lat, 60-69 lat i powyżej 70 lat. Częstość zespołu metabolicznego była porównywalna u kobiet i mężczyzn w tym samym wieku, za wyjątkiem Afroamerykanów i osób pochodzenia meksykańskiego. W tych grupach etnicznych, zapadalność na zespół metaboliczny u kobiet była znamiennie większa niż u mężczyzn.

Oceniono, że w 2000 roku, zespół metaboliczny miało około 47 milionów Amerykanów co może wywierać istotny wpływ na cały sektor opieki zdrowotnej w USA.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2002-01-16

0 replies on “Występowanie zespołu metabolicznego w USA”