Jak zwiększyć skuteczność leczenia osób z nadciśnieniem tętniczym?

Claude Lenfant. – Reflections on hypertension control rates – a message from the director of the National Heart, Lung, and Blood Institute. Arch Intern Med 2002;162:131.
W styczniowym numerze Archives of Internal Medicine zamieszczono artykuł redakcyjny poświęcony zagadnieniu skutecznej kontroli ciśnienia tętniczego. Claude Lenfant, dyrektor National Heart, Lung and Blood Institute, omawia rezultaty narodowego programu walki z nadciśnieniem (National High Blood Pressure Education Program – NHBPEP).

Po blisko 30 latach od jego wprowadzenia można mówić o znaczących osiągnięciach, m. in.: średnie ciśnienie tętnicze w populacji uległo obniżeniu o blisko 10 mm Hg, zmniejszyła się śmiertelność z powodu udarów i choroby niedokrwiennej serca a wskaźniki kontroli ciśnienia wzrosły niemal trzykrotnie. Powstało wiele towarzystw naukowych i pism medycznych, ogromnie wzrosła liczba projektów badawczych w dziedzinie nadciśnienia. Program posłużył jako wzór dla podobnych przedsięwzięć w innych chorobach przewlekłych.

Jednak, pomimo niewątpliwych sukcesów, nie udało się osiągnąć celu wyznaczonego na rok 2000, czyli prawidłowej kontroli ciśnienia u 50% osób z nadciśnieniem tętniczym. Obecnie zakłada się, iż uda się to uzyskać w 2010r.

Autor artykułu zastanawia się, jakie działania muszą być podjęte, aby cel mógł być zrealizowany. Wydaje się, że sytuacji nie poprawi tylko kolejna aktualizacja wytycznych. Zdaniem autora, „nadprodukcja” wytycznych, które czasem różnią się między sobą, może paradoksalnie zwiększać zamieszanie i prowokować nihilizm terapeutyczny.

Dr Lenfant zwraca uwagę na konieczność podjęcia działań systemowych wykraczających poza praktykę kliniczną. Proponuje, między innymi, stworzenie bazy danych z informacjami o leczeniu nadciśnienia. Inną ważną interwencją może być ograniczenie ilości soli w gotowych produktach spożywczych (70% soli spożywanej przez Amerykanów).

Podsumowując, NHBPEP powinien monitorować postęp wiedzy przygotowując nowe wytyczne JNC VII a jednocześnie promować stosowanie aktualnych wytycznych JNC VI w praktyce, a także poszerzyć zakres działań mających na celu skuteczne leczenie nadciśnienia.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-01-18

0 replies on “Jak zwiększyć skuteczność leczenia osób z nadciśnieniem tętniczym?”