Komentarz: meta-analiza Antithrombotic Trialists` Collaboration dostarcza przekonujących dowodów

Muredach Reilly i Garret A. FitzGerald. – Gathering intelligence on antiplatelet drugs: a view from 30 000 feet BMJ 2002;324:71.
W komentarzu redakcyjnym Reilly i FitzGerald zauważają, że dokonywanie przeglądu wyników badań może doskonale służyć zajętym pracą lekarzom praktykom nie mającym czasu analizować wyników poszczególnych prób badawczych.

Zwracają uwagę, że aspiryna nie jest dostatecznie często stosowana w sytuacjach, w których jej skuteczność została w sposób przekonujący udowodniona. Ich zdaniem z dokonanej przez zespół Antithrombotic Trialists` Collaboration meta-analizy wynika, iż korzyści ze stosowania aspiryny mogą odnosić również osoby z chorobą naczyń obwodowych oraz zagrożone powikłaniami zatorowymi, choć oczywiście można dyskutować czy analiza może zastąpić specjalnie zaplanowane, kontrolowane placebo próby.

Meta-analiza może być pomocna przy wyważaniu pomiędzy korzyściami płynącymi z ograniczenia ilości udarów niedokrwiennych, a ryzykiem krwawień mózgowych. Zauważają, że ponieważ jednak te pierwsze występują częściej od krwawień do ośrodkowego układu nerwowego, leczenie przynosi bezwzględne korzyści.

W posumowaniu stwierdzają, że praca zespołu Antithrombotic Trialists` znakomicie spełniła swoją rolę, zwracając uwagę na użyteczność przewlekłego stosowania leków przeciwpłytkowych. Dokonano w niej segregacji ogromnej ilości, często sprzecznych danych, przedstawiając wyniki pracy osobom z nich korzystającym – lekarzom praktykom. Zdaniem autorów komentarza, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z innych źródeł, jej przesłanie jest przekonujące.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-01-12

 

0 replies on “Komentarz: meta-analiza Antithrombotic Trialists` Collaboration dostarcza przekonujących dowodów”