Jak ograniczyć częstość antybiotykoterapii w ostrym zapaleniu oskrzeli: randomizowana, ślepa próba

John Macfarlane i wsp. – Reducing antibiotic use for acute bronchitis in primary care: blinded, randomised controlled trial of patient information leaflet. BMJ 2002;324:1.
W Anglii i Walii, ostre zapalenie oskrzeli jest przyczyną niemal 2 milionów konsultacji lekarskich rocznie. W trzech czwartych przypadków, lekarze pierwszego kontaktu przepisują antybiotyki, nawet w przypadku braku jednoznacznych wskazań do zastosowania tych leków.

Celem randomizowanej, ślepej próby, przeprowadzonej przez badaczy z Anglii było ustalenie, czy informowanie pacjenta o naturalnym przebiegu ostrego zapalenia oskrzeli i skuteczności leczenia może zmniejszyć zapotrzebowanie na antybiotyki. Grupę badaną stanowiło 259 osób z ostrym zapaleniem oskrzeli, bez chorób przewlekłych. 212 chorych (grupa A), pomimo braku wskazań do antybiotykoterapii, otrzymało receptę na antybiotyk z zaleceniem, żeby o rozpoczęciu leczenia zadecydowali sami w przypadku pogorszenia stanu zdrowia. Ponadto, 106 z nich uzyskało ustną informację o naturalnym przebiegu choroby oraz skuteczności i powikłaniach leczenia a także ulotkę informacyjną o podobnej tematyce. U 47 osób (grupa B) stwierdzono wskazania do antybiotykoterapii i zalecono rozpoczęcie leczenia. Mierzono częstość antybiotykoterapii w okresie 2 tygodni oraz liczbę kolejnych konsultacji z powodu tych samych objawów w kolejnym miesiącu. W grupie A, na antybiotykoterapię zdecydowało się znamiennie mniej osób, które otrzymały ulotkę informacyjną (47% vs 62%; p = 0.04). W grupie B, leczenie rozpoczęły 44 osoby. W obu grupach, liczba ponownych konsultacji była porównywalna.

Wyniki badania wskazują, że w ostrym zapaleniu oskrzeli, edukacja pacjenta przy użyciu materiałów informacyjnych zmniejsza nieuzasadnione stosowanie antybiotyków.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2002-01-05

0 replies on “Jak ograniczyć częstość antybiotykoterapii w ostrym zapaleniu oskrzeli: randomizowana, ślepa próba”