“Graniczne” zaburzenia osobowości są zbyt rzadko rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu

Raz Gross i wsp. – Borderline personality disorder in primary care. Arch Intern Med 2002;162:53.
Graniczne zaburzenia osobowości (borderline personality disorder) to przewlekłe zaburzenia psychiczne, charakteryzujące się zwiększoną impulsywnością, labilnością emocjonalną, nietrwałością relacji interpersonalnych oraz zachowaniami samobójczymi. Częstość występowania tego typu zaburzeń wśród pacjentów ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej nie była oceniana.

Autorzy badania analizowali występowanie, obraz kliniczny oraz częstość i sposoby leczenia “granicznych” zaburzeń osobowości u 218 pacjentów, będących pod opieką lekarzy ogólnych z ośrodków miejskich. Weryfikacją danych zajmowali się doświadczeni psychiatrzy.

Zaburzenia tego typu stwierdzono u 14 osób (6.4% wszystkich pacjentów). U 3 pacjentów z tej grupy (21.4%) występowały myśli samobójcze, u kolejnych 3 zaburzenia dwubiegunowe, natomiast u 5 (35.7%) i u 8 (57.1%) odpowiednio ciężkie zaburzenia depresyjne i lękowe. Około połowa pacjentów nie była leczona.

U 6 chorych (42.9%), lekarze pierwszego kontaktu nie rozpoznali zaburzeń psychicznych. Autorzy zwracają uwagę na to, że wśród pacjentów ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej, graniczne zaburzenia osobowości są około 4-krotnie częstsze niż w ogólnej populacji. Powszechnie wiadomo, że zaburzenia psychiczne mogą utrudniać, a niekiedy uniemożliwiać współpracę pomiędzy lekarzem a pacjentem. Pomimo to, są rzadko rozpoznawane i jeszcze rzadziej leczone.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-01-30

 

0 replies on ““Graniczne” zaburzenia osobowości są zbyt rzadko rozpoznawane przez lekarzy pierwszego kontaktu”