Aktualne koncepcje dotyczące łagodnego zaburzenia procesów poznawczych

Ronald C. Petersen i wsp. – Current concepts in mild cognitive impairment. Arch Neurol. 2001;58:1985.
Łagodne zaburzenie procesów poznawczych (Mild Cognitive Impairment, MCI ) jest etapem przejściowym między stanem funkcji poznawczych właściwym dla wieku a chorobą Alzheimera (chA). MCI może być też wstępem do rozwoju innych zaburzeń typu otępiennego, a mianowicie otępienia naczyniopochodnego, otępienia z ciałkami Levy`ego, otępienia czołowo-skroniowego, a także otępienia w chorobie Parkinsona.

W różnicowaniu tych stanów przydatne są badania neuropsychologiczne, neuroradiologiczne i biochemiczne, w tym obecność markerów jak białko tau i apolipoproteina E4. Otrzymanych wyników nie należy interpretować w oderwaniu od obserwacji klinicznych.

Autorzy wskazują, że MCI jest stanem heterogennym, jednak najbliższym chA. Stwierdzono, że u 10 % do 15% pacjentów z rozpoznawanym MCI po rocznej obserwacji można już rozpoznawać chA. Nie ma specyficznego leku na MCI i żaden ze stosowanych środków nie daje gwarancji efektywnego leczenia. Zakładając możliwość przejścia MCI w chA wprowadza się, niejako wyprzedzająco, inhibitory acetylocholinesterazy, hormony – zwłaszcza estrogeny, leki przeciwzapalne, antyoksydanty jak witamina E, czy działający również w mechanizmie naczyniowym ginko biloba.

Mimo, że właściwym celem leczenia powinna być likwidacja objawów i zapobieżenie narastaniu dysfunkcji OUN, stosowane leki mają nadal przede wszystkim działanie opóźniające rozwój objawów otępiennych. Pacjenci mają poczucie utraty pamięci, co zdaniem autorów, rodzi problemy etyczne dotyczące prawa do informacji o dalszym rozwoju choroby, zwłaszcza wobec realnego zagrożenia przejściem MCI w chorobę Alzheimera.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2001-12-16

 

0 replies on “Aktualne koncepcje dotyczące łagodnego zaburzenia procesów poznawczych”