Cukrzyca a ograniczenie sprawności starszych kobiet

Edward W. Gregg i wsp. – Diabetes and incidence of functional disability in older women. Diabetes Care 2002;25:61.
Częstość cukrzycy w populacji wyraźnie rośnie, dotyczy to zwłaszcza starszych grup wiekowych. Jej obecność wiąże się z pogorszeniem funkcjonowania w codziennym życiu, między innymi w związku z większą częstością jednoczesnego występowania schorzeń układu naczyniowego.

Autorzy, w trakcie 12-letniej prospektywnej obserwacji, oceniali pogorszenie sprawności kobiet powyżej 65 roku życia z cukrzycą i bez. Ograniczenie sprawności definiowano jako niezdolność do pokonania dystansu 1/4 mili, 10 stopni schodów, wykonywania porządków domowych, zakupów i gotowania. Tak zdefiniowane ograniczenie sprawności odnotowywano rocznie u 9,8% chorych z cukrzycą i 4,8% bez cukrzycy. Nawet po uwzględnieniu schorzeń współistniejących, obecność cukrzycy zwiększała ryzyko ograniczenia sprawności dotyczącej jakiejkolwiek z powyższych czynności o 42%. Istotnymi czynnikami ryzyka były w tym przypadku wiek, wyższy BMI, choroba wieńcowa, zapalenie stawów, zmniejszona aktywność ruchowa, upośledzenie ostrości wzroku.

Cukrzyca niezależnie od współistniejących chorób ogranicza sprawność kobiet w podeszłym wieku.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2002-01-14

0 replies on “Cukrzyca a ograniczenie sprawności starszych kobiet”