Czerwone wino chroni przed chorobą wieńcową

Jane Bradbury. – Red or white wine with your turkey, sir? Lancet 2001;358:2135.
Artykuł Bradbury, zamieszczony w dziale “Nowości” czasopisma The Lancet, jest komentarzem do badania Cordera i wsp., którzy wykazali in vitro, że umiarkowane spożycie czerwonego wina może zmniejszać ryzyko choroby wieńcowej, poprzez hamowanie syntezy głównego mediatora aterogenezy, endoteliny-1, przez komórki śródbłonka naczyń. Badając wyciąg z 28 rodzajów win, w tym 24 czerwonych, 1 różowego i 4 białych, autorzy stwierdzili znamienne zahamowanie syntezy endoteliny-1 przez śródbłonek naczyń pod wpływem czerwonego, ale nie różowego i białego wina. Co ciekawe, działanie ochronne win stołowych i win markowych było w większości przypadków porównywalne.

W opinii autorów badania, za korzystny wpływ win w profilaktyce chorób układu krążenia odpowiadają przede wszystkim, ale nie wyłącznie, zawarte w nich polifenole. Wydaje się, że wina mogą zapobiegać zawałowi serca poprzez hamowanie agregacji płytek krwi. Możliwe również, że niektóre szampany są równie skuteczne w profilaktyce chorób układu krążenia, jak czerwone wino. Wyniki badania Cordera i wsp. mogą być wytłumaczeniem “francuskiego paradoksu”, to jest niskiej zapadalności na CHD wśród regularnie spożywających umiarkowane ilości alkoholu Francuzów. Z uwagi na duże zainteresowanie, towarzyszące badaniu (jego wyniki zostały opublikowane w Nature 2001; 414: 863), Corder i wsp. zamierzają zweryfikować ochronne działanie czerwonego wina w warunkach in vivo.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2001-12-22

0 replies on “Czerwone wino chroni przed chorobą wieńcową”