Wpływ palenia papierosów na śmiertelność u kobiet z cukrzycą typu 2.

Wael K. Al-Delaimy i wsp. – Smoking and mortality among women with type 2 diabetes. Diabetes Care 2001;24:2043.
Palenie papierosów i cukrzyca typu 2 są istotnymi czynnikami ryzyka zgonu. Autorzy pracy przedstawili wpływ palenia papierosów na całkowitą śmiertelność, śmiertelność z powodu chorób układu krążenia i chorób nowotworowych u obserwowanych przez 20 lat ponad 7000 kobiet z cukrzycą typu 2.

Ryzyko zgonu z jakiejkolwiek przyczyny u palących kobiet rosło wraz z ilością wypalanych papierosów: od 1,4 dla palących 1-14 papierosów dziennie do 2,2 dla palących ponad 35 papierosów dziennie. Ryzyko to, zanim uległo obniżeniu do poziomu osób niepalących, utrzymywało się na podwyższonym poziomie przez 10 lat po całkowitym zaprzestaniu palenia. Podobne obserwacje poczyniono dla ryzyka zgonu z powodu chorób układu sercowo naczyniowego i chorób nowotworowych.

Współczynniki ryzyka zgonu z powodu nowotworu dla kobiet z cukrzycą palących 1-14 papierosów i powyżej 35 papierosów dziennie wyniosły odpowiednio: 1,1 i 3,4. Nawet po wyłączeniu z analizy zachorowań na raka płuca, śmiertelność związana ze schorzeniami nowotworowymi była istotnie większa u kobiet palących. Cukrzyca i palenie papierosów wywierały synergistyczny wpływ na śmiertelność, a efekt ten był najsilniej wyrażony u palących najwięcej. Ograniczenie nałogu spowoduje zmniejszenie śmiertelności w tej grupie kobiet.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2001-12-06

0 replies on “Wpływ palenia papierosów na śmiertelność u kobiet z cukrzycą typu 2.”