Modyfikalne czynniki ryzyka są odpowiedzialne za większość przypadków choroby wieńcowej

Paul Magnus, Robert Beaglehole. – The real contribution of the major risk factors to the coronary epidemics. Time to end the only-50% myth. Arch Intern Med 2001;161:2657.
Wiadomo, że wysoki poziom cholesterolu we krwi, wysokie ciśnienie tętnicze oraz palenie papierosów są najważniejszymi, podlegającymi modyfikacji, czynnikami ryzyka choroby wieńcowej. Odpowiedź na pytanie, jaki odsetek przypadków choroby wieńcowej można przypisać działaniu tych czynników nie jest jednoznaczna, choć często wyrażany jest pogląd, że “nie więcej niż 50%.”

W opinii Magnusa i Beaglehole`a, jest to liczba znacznie zaniżona. Ich artykuł, zamieszczony w grudniowym numerze Archives of Internal Medicine, ma charakter przeglądowy i został podzielony na dwie główne części. W pierwszej, autorzy komentują, w oparciu o piśmiennictwo, metody, używane do oceny wpływu wymienionych czynników ryzyka na występowanie choroby wieńcowej. Ponadto, analizują wyniki najważniejszych badań, dotyczących tego zagadnienia, w tym badania Stamlera i wsp., którzy na dużej grupie pacjentów wykazali, że współistnienie wszystkich trzech czynników ryzyka może być odpowiedzialne za 75% zgonów z powodu choroby wieńcowej.

W drugiej części artykułu, Magnus i Beaglehole analizują nieprawidłowości w projektach badawczych, odpowiedzialne za niedoszacowanie roli wysokiego poziomu cholesterolu, ciśnienia tętniczego i palenia w patogenezie choroby wieńcowej.

W podsumowaniu, autorzy podkreślają, że podlegające modyfikacji czynniki ryzyka mogą być odpowiedzialne nie za 50%, ale nawet za 75% przypadków choroby wieńcowej. W kontekście tych danych, znaczenie profilaktyki choroby wieńcowej wydaje się jeszcze większe, niż dotychczas.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2002-12-24

0 replies on “Modyfikalne czynniki ryzyka są odpowiedzialne za większość przypadków choroby wieńcowej”