Raport z badania Syst-Eur 2

Lutgarde Thijs i wsp. – How well can blood pressure be controlled? Progres report on the Systolic Hypertension in Europe Follow-up Study (Syst-Eur 2). Curr Control Trials Cardiovasc Med 2001, 2: 298-306
W 1997 r. z powodów etycznych zakończono przez zamierzonym terminem program Syst-Eur, oceniający korzyści leczenia izolowanego skurczowego nadciśnienia tętniczego u osób starszych. Po tym, jak na podstawie częściowych wyników wykazano m.in. znacząco statystycznie mniejsze ryzyko udaru mózgu w grupie osób leczonych aktywnym lekiem, w porównaniu do otrzymujących placebo, podwójnie randomizowane badanie zostało przekształcone w otwartą próbę, nazwaną Syst-Eur 2. Zaproszono pacjentów do kontynuacji przyjmowania aktywnych leków: nitrendypiny – jako leku pierwszego rzutu oraz, w razie nie uzyskania kontroli ciśniania, enalaprilu i hydrochlorotiazydu.

Autorzy przedstawiają obecnie etapowe wyniki badania. Ponad 3.5 tys osób, tj. ponad 90 % pacjentów uczestniczących w poprzednim badaniu, przystąpiło do Syst-Eur 2. Celem leczenia jest osiągnięcie ciśnienia skurczowego poniżej 150 mm Hg – zrealizowano go u ok. 75 % leczonych. Obecnie ok. 70 % pacjentów przyjmuje nitrendypinę, natomiast enalapril 40 %, zaś hydrochlorotiazyd ok. 20 %. Program potrwa do końca 2001 r.; w przyszłym roku podane zostaną ostateczne wyniki.

Opracowane na podstawie: Current Controlled Trials in Cardiovascular Med. / 2001-10-18

 

0 replies on “Raport z badania Syst-Eur 2”