Tianeptyna zapobiega zmianom hipokampa w modelu stresu przewlekłego

Boldizsár Czéh i wsp. Getynga, Niemcy – Stress-induced changes in cerebral metabolites, hippocampal volume, and cell proliferation are prevented by antidepressant treatment with tianeptine Proc. Natl. Acad. Sci. USA 2001; 98: 12796
Badacze niemieccy wykazali, że w modelu przewlekłego stresu psychospołecznego u naczelnych zmianom biochemicznym i strukturalnym w mózgu zapobiega nowy lek przeciwdepresyjny – tianeptina.

Stres wywoływano umieszczając 12 samców ryjówek drzewnych w klatkach z dominującym samcem. Dwanaście ryjówek służyło jako grupa kontrolna. Sześciu ryjówkom w każdej grupie podawano tianeptinę przez 28 dni.

U ryjówek nieleczonych poddanych stresowi wykazano: znaczne obniżenie stężeń metabolitów mózgowych, takich jak N-acetyloasparaginian i kreatyna (p < 0,05) (spektroskopia protonowego rezonansu magnetycznego), 7% spadek objętości hipokampa (wolumetria wykonana po śmierci) i zmiany strukturalne w zakręcie zębatym (badanie immunocytochemiczne). Podawanie tianeptyny zapobiegło tym zmianom.

„Badania te rozszerzają i potwierdzają nowatorskie teorie, według których odtworzenie plastyczności obwodów neuronowych na poziomie komórkowym i molekularnym może mieć działanie przeciwdepresyjne” napisał w komentarzu Dr Robert M. Sapolsky z Uniwersytetu Stanford w Kalifornii podkreślając, że „tego typu odkrycia wspomagają też często trudną walkę, toczoną przez badających depresję lub cierpiących na nią; mianowicie przekonują one innych, że jest to prawdziwe zaburzenie biologiczne, a nie tylko rodzaj upośledzenia odporności psychicznej”.

Opracowane na podstawie: Proceedings of the National Academy of Science / 2001-10-23

 

0 replies on “Tianeptyna zapobiega zmianom hipokampa w modelu stresu przewlekłego”