Czy wyniki badania HOPE są wiarygodne?

Roy Taylor – How large studies may mislead: the Hope study Pract Diabet Int 2001; 18(6):208
Opublikowane w ubiegłym roku wyniki badania HOPE w powszechnej opinii wykazały korzystne działanie ACE-inhibitora – ramiprylu w profilaktyce u pacjentów z czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. Autor podważa powyższe wnioski wskazując na różnice w wyjściowej charakterystyce grupy otrzymującej aktywny lek oraz grupy placebo.

Złożony punkt końcowy, na który składały się: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca oraz udar mózgu, wystąpił znacząco rzadziej u pacjentów leczonych ramiprylem w porównaniu do grupy placebo. Może to jednak wynikać, zdaniem autora, z niższej w grupie ramiprylu liczby przypadków choroby wieńcowej, chorób naczyń obwodowych i nadciśnienia w momencie rozpoczęcia badania. Innym czynnikiem mogącym sugerować wyjściowo gorsze rokowanie w grupie placebo było częstsze przyjmowanie na starcie leków grupy beta- i calcium – blokerów, aspiryny i leków hipolipemicznych.

Autor jako obserwacje podważające skuteczność ramiprylu podaje również podobne w obu grupach liczby przypadków: niewydolności serca, niestabilnej choroby wieńcowej oraz retinopatii wymagającej laseroterapii, które wystąpiły w trakcie badania.

Opracowane na podstawie: Practical Diabetes International / 2001-08-30

 

0 replies on “Czy wyniki badania HOPE są wiarygodne?”