Występowanie cukrzycy w trzech grupach etnicznych populacji dużego miasta

L. Riste, F. Khan i K. Cruickshank – High prevalence of type 2 diabetes in all ethnic groups, including Europeans, in a British inner city. Diabetes Care 2001;24:1377
Jak wskazują obserwacje epidemiologiczne narasta częstość występowania cukrzycy w krajach rozwiniętych. Niezbędne staje się określenie chorobowości z powodu cukrzycy oraz jej czynników ryzyka w różnych grupach etnicznych.

Autorzy zbadali 1318 osób, o niskich dochodach rocznych, w wieku 25-79 lat mieszkających w Manchesterze. Grupę badaną podzielono na trzy podgrupy: pochodzenia europejskiego, afrykańsko-karaibskiego i pakistańskiego. Cukrzycę rozpoznawano na podstawie wywiadu lub testu doustnego obciążenia glukozą.

Wśród osób pochodzenia europejskiego częstość uprzednio zdiagnozowanej  i nowo wykrytej cukrzycy  określono na 20%, wśród osób pochodzenia afrykańsko-karaibskiego na 22%, a pakistańskiego na 33%.

W analizie określono również czynniki ryzyka zwiększonej glikemii na czczo i po 2 h. Tłumaczyły one obserwowane różnice etniczne. W sposób istotny z poziomem glikemii wiązały się większy obwód talii, niższy wzrost, starszy wiek, jak również zmniejszona aktywność fizyczna i zwiększony BMI.

Autorzy podkreślają we wnioskach wysoką częstość cukrzycy w trzech grupach etnicznych. Niskie dochody wiążąc się z większą masą ciała i mniejszą aktywnością fizyczną, sprzyjają ujawnieniu się zaburzeń metabolizmu glukozy w obserwowanej populacji.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2001-07-15

0 replies on “Występowanie cukrzycy w trzech grupach etnicznych populacji dużego miasta”