Perindopryl z indapamidem w małych dawkach a sztywność naczyń

Roland G. Asmar i wsp. – Improvement in blood pressure, arterial stiffness and wave reflections with a very-low-dose perindopril/indapamide combination in hypertensive patients. Hypertension 2001;38:922.
W ostatnim czasie podkreśla się wagę skurczowej komponenty nadciśnienia tętniczego oraz amplitudy tętna jako wyznaczników przyszłych powikłań sercowo-naczyniowych. Uważa się, że te dwa parametry mogą obrazować sztywność ściany dużych tętnic, a tym samym ich modyfikacja może być korzystna dla chorych z nadciśnieniem.

Autorzy pracy przedstawili wyniki badania REASON, w którym porównywano wpływ atenololu i małych dawek perindoprylu z indapamidem na ciśnienie skurczowe oraz amplitudę tętna. Trwające rok, randomizowane, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie objęło ponad 400 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Na początku oraz na końcu próby dokonywano tradycyjnego pomiaru ciśnienia na tętnicy ramieniowej sfigmomanometrem rtęciowym oraz na podstawie tonometrii oceniano ciśnienie skurczowe i rozkurczowe w aorcie i tętnicy szyjnej.

W grupie chorych otrzymujących ACE-inhibitor oraz diuretyk wykazano znacząco niższe wartości ciśnienia skurczowego i amplitudy tętna niż w grupie przyjmującej B-bloker. Szczególnie widoczny był spadek odpowiednich wartości dla aorty i tętnicy szyjnej. Według autorów, może to być skutkiem m. in. zmiany intensywności odbicia fali tętna w obrębie drobnych tętnic oporowych, zależnego np. od zmniejszenia stosunku grubości ściany do światła naczynia.

Potwierdzałoby to korzystne działanie połączenia perindoprylu i indapamidu, niezależne od czystego efektu hipotensyjnego, a wynikające ze zmiany sztywności tętnic.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 2001-10-05

 

0 replies on “Perindopryl z indapamidem w małych dawkach a sztywność naczyń”