Ryzyko samobójstwa w próbach lekowych z użyciem placebo w przebiegu depresji

Jitschak G. Storosum i wsp. – Suicide risk in placebo-controlled studies of major depression. Am J Psychiatry 2001;158:1271.
Celem pracy było sprawdzenie, czy zagrożenie próbą samobójczą w przebiegu prób lekowych z użyciem placebo w przebiegu tzw. “dużej depresji” (wg. DSM IV) jest na tyle istotne, że mogłoby świadczyć przeciwko prowadzeniu tego typu prób. Sprawdzono przebieg 77 krótkoterminowych i 8 długoterminowych, podwójnie ślepych prób z użyciem placebo, przeprowadzonych w Holandii pod kontrolą odpowiedzialnej instytucji w latach 1983-1997. Uczestniczyło w nich odpowiednio 12246 i 1948 pacjentów.

W próbach krótkoterminowych stwierdzono po 0,1% samobójstw i po 0,4% usiłowań samobójczych zarówno w grupie placebo jak i w grupie leczonej aktywnie. W 8 badaniach długoterminowych nie stwierdzono żadnej dokonanej próby samobójczej w grupie pacjentów z placebo, natomiast w grupie właściwej było ich 0,2%. Liczba usiłowań samobójczych wynosiła 0,7% w obu badanych grupach.

W konkluzji autorzy stwierdzają, że ryzyko samobójstwa nie stanowi podstawy do zaprzestania prób z użyciem placebo w badaniach leków antydepresyjnych.

Opracowane na podstawie: Archives of General Psychiatry / 2001-09-05

 

0 replies on “Ryzyko samobójstwa w próbach lekowych z użyciem placebo w przebiegu depresji”